Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สำนักปฏิบัติธรรมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

สำนักปฏิบัติธรรมวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามมติมหาเถรสมาคสำม ครั้งที่ 2/2551

ที่ตั้ง

วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส

ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นามเจ้าอาวาส

พระครูประภัศร์วรพินิจ

โทรศัพท์วัด

0-3474-9632