Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สำนักปฏิบัติธรรมวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

สำนักปฏิบัติธรรมวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งที่ 2 ของจังหวัดสมุทรสงคราม ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 21/2544

ที่ตั้ง

วัดภุมรินทร์กุฎีทอง

ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม 75110

นามเจ้าอาวาส

พระครูวิมลภาวนาจารย์

โทรศัพท์วัด

0-3475-1492