Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร

ประวัติวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

เดิมชื่อว่า "วัดศรีจำปา" สร้างขึ้นในราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยา ตามตำนานเล่าว่าในปี  พ.ศ.๒๓๐๗  ชาวบ้านแหลมในเขตเมืองเพชรบุรีอพยพหนีพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณตำบลแม่กลองเหนือวัดศรีจำปาและเรียกหมู่บ้านนี้ว่า "บ้านแหลม" ตามชื่อหมู่บ้านเดิมของตนชาวบ้านแหลมได้ช่วยกันบูรณะวัดศรีจำปาและเรียกวัดนี้ใหม่ว่า "วัดบ้านแหลม"ต่อมาวัดบ้านแหลมได้ยกฐานะขึ้นเป็นอารามหลวงชั้นวรวิหาร ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดเพชรสมุทรวรวิหาร"

วัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อบ้านแหลม

หลวงพ่อวัดบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาตรหล่อด้วยทองเหลือง  แบบสมัยสุโขทัยตอนปลาย ภายในโปร่งขนาดส่วนสูง  ๑๗๐  เซนติเมตร  ประดิษฐานยืนอยู่บนแท่นภายในพระอุโบสถวัดบ้านแหลม  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม     จังหวัดสมุทรสงครามตามประวัติที่จารึกกล่าวไว้ว่า   หลวงพ่อได้ล่องลอยน้ำลงมาจาก  ทางเหนือพร้อมกัน  ๓  องค์แสดงอภินิหารให้ผู้คนเห็นมาตลอดลำแม่น้ำเจ้าพระยา   และครั้งหนึ่งได้ล่องลอยมาถึงบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตอนสามเสน  ประชาชนสามแสนกว่าคนประสงค์ที่จะนิมนต์หลวงพ่อขึ้นบนฝั่งช่วยกันเอาเชือกผูกมัดองค์หลวงพ่อแล้วช่วยกันฉุดลากแต่ก็ไม่สามารถจะนำหลวงพ่อขึ้นฝั่งได้   และท่านก็จมน้ำหายไปจากที่นั้น ต่อจากนั้นท่านก็ได้แสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ผุดให้คนเห็นในที่ต่าง  กันเรื่อยมาจนในที่สุดก็ได้มาประดิษฐานเป็นมิ่งขวัญอยู่ในพระอุโบสถวัดบ้านแหลมนี้จนถึงปัจจุบัน

 

ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงครามและเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

พระเทพสมุทรโมลี           โทรศัพท์  ๐๘๑-๘๐๑๘๒๖๖

เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม

พระราชวชิรดิลก              โทรศัพท์ ๐๘๑-๘๑๗๓๖๙๕

 

เทศกาลเกี่ยวกับหลวงพ่อบ้านแหลม

งานประจำปีปิดทองหลวงพ่อบ้านแหลม  จัดให้มีขึ้นปีละ ๓ ครั้ง  คือ  ในวันที่ ๑๓ เดือนเมษายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับเทศกาลสงกรานต์ของชาวไทยและชาวรามัญ และครั้งที่  ๒  งานสาร์ท เดือน ๑๑ (ประมาณเดือนตุลาคม) และช่วงเทศกาลตรุษจีนโดยมีครั้งละ  ๗  วัน

ความเชื่อและวิธีการบูชา   เชื่อกันว่าหากได้มาสักการะปิดทองคำเปลวหลวงพ่อบ้านแหลม  แล้วจะช่วยเสริมอำนาจบารมีแก่ชีวิต บังเกิดแต่ความเป็นสิริมงคลสืบไป คำอธิษฐานของพรหลวงพ่อไว้จะได้สมความปรารถนาและกลับมาแก้บนหลวงพ่อด้วยการว่าจ้างคณะละครรำมารำแก้บนถวาย ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการเสดงละคร

ผู้จัดทำ  นวพร/พศจ.สส.

ที่มา : http://www.tinyzone.tv