Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

คลิปวิดีโอและสปอต “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กดเลือกหัวข้อเพื่อเข้าชมคลิปวิดีโอและสปอต

คลิปวิดีโอที่ 1 โกงข้อสอบ

 

คลิปวิดีโอที่ 2 หัวหน้าพาโกง

 

คลิปวิดีโอที่ 3 ซื้อสิทธิขายเสียง

 


สปอตเผยแพร่เสียง