Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสงฆ์อำเภออัมพวา

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ออกเยี่ยมการอบรมก่อนสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสงฆ์อำเภออัมพวา ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมสมุทรธรรมคณี วัดกลางเหนือ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูปลัดวิมลวัฒน์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภออัมพวา เป็นผู้ดูแลการอบรมครั้งนี้

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.