Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าพบ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.