Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีเปิดป้ายโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดสมุทรสงคราม

วันเสาร์ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีเปิดป้ายโครงการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลคลองเขิน วัดดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดป้ายโครงการฯ ในการนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ตัดริบบิ้น และนำประธานพิธี พร้อมทั้งเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ร่วมชมนิทรรศการการดำเนินโครงการหน่วย และตรวจเยี่ยมกิจกรรมสามัคคีวิถีชุมชน "บุญประเพณีมัดข้าวต้ม หน่วย อ.ป.ต. วัดดาวโด่ง"

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.