Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

โครงการอบรมกวดวิชาก่อนสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการอบรมกวดวิชาก่อนสอบนักธรรมชั้นโท-ชั้นเอก พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๖ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ วัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : นวพร/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.