Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีเปิดการสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕

วันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดการสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ ซึ่งกำหนดสอบตั้งแต่วันที่ ๒๔ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ สนามสอบธรรม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานในการเปิดสอบ ในการนี้ พระพรหมเวที รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ได้ให้โอวาทแก่พระภิกษุสงฆ์ผู้เข้าสอบ

ภาพ : ขจรพรรณ/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.