Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันที่ ๒)

วันอาทิตย์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันที่ ๒) ณ สนามสอบธรรม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.