Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันที่ ๓)

วันจันทร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันที่ ๓) ณ สนามสอบธรรม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : ขจรพรรณ/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.