Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันสุดท้าย)

วันอังคารที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสอบสนามหลวงนักธรรมชั้นโท - เอก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ภาค ๑๕ (วันสุดท้าย) ณ สนามสอบธรรม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระสมุทรวชิรโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีและให้โอวาทแก่ผู้เข้าสอบ จากนั้น ประธานพิธีได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนศรัทธาสมุทร จำนวน ๑๕ ทุน ในการนี้ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดสมุทรสงครามและหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าเยี่ยมสนามสอบด้วย

ภาพ : ขจรพรรณ/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.