Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษาของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.