Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวาย พระครูสมุทรทิวากรคุณ (หลวงพ่อวี)

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) ถวาย พระครูสมุทรทิวากรคุณ (หลวงพ่อวี) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ณ วัดปากน้ำ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.