Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีถวายสักการะ เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมพิธีถวายสักการะและถวายพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ค่ายบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักเรียนและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.