Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

วันจันทร์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๓๐ น. ถึง เวลา ๐๐.๐๙ น. ของวันอังคารที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสมุทรโมลี ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

คลิกเพื่อดูรูปภาพทั้งหมด

ภาพ : ขจรพรรณ/พลกฤษณ์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.