Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิมลภาวนาจารย์ (ถาวร ปิยธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง

วันอาทิตย์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมพิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระครูวิมลภาวนาจารย์ (ถาวร ปิยธโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดภุมรินทร์กุฎีทอง ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธี

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.