Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าสักการะพระเถระในจังหวัด เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าสักการะเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ), เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม, เจ้าคณะอำเภออัมพวา และ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.