Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ตรวจสภาพแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ

วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสภาพแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และสถานที่จัดพิธีพลีกรรมตักน้ำ บริเวณคลองสามแยกหน้าวัดดาวดึงษ์ ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภาพ : นวพร/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.