Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๖๙ ปี

วันอังคารที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางสาวนิลุบล รังษีธรรมานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าถวายมุทิตาสักการะ แด่ พระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม, เจ้าคณะภาค ๑๔-๑๕ (ธรรมยุต), เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล ครบรอบ ๖๙ ปี ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ภาพ : วิบูลย์/พศจ.สส.
ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.