Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

"ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓

วันจันทร์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรม นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมกิจกรรม "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล ในวันธรรมสวนะ" ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๓ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" ณ วัดโบสถ์ ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ทำบุญตักบาตร สมาทานศีลในวันพระ สืบสานวิถีชีวิตพุทธวัฒนธรรมไทย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์/พศจ.สส.