Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง

สปอตโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ "วัคซีนต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึก คนไทยไม่โกง" จากสำนักงาน ป.ป.ช.

กดเลือกหัวข้อเพื่อเข้าชม คลิปวิดีโอและสปอต

Motion Graphic 1 หลักสูตรต้านทุจริต ปลูกจิตสำนึกต้านโกง

 

Motion Graphic 2 เกมส์โกง สังเวียนทุจริต

 

Motion Graphic 3 โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

 

สปอต ป.ป.ช. ชุด แซงคิว

 

สปอต ป.ป.ช. ชุด หัวหน้าพาโกง

 

สปอต ป.ป.ช. ชุด ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง

 

สปอต ป.ป.ช. ชุด คุณว่าใครชนะ

 

สปอต ป.ป.ช. ชุด การบ้าน

 


สปอตเผยแพร่เสียง ชุด เรียกร้องหาความซื่อสัตย์ - mp3

 


สปอตเผยแพร่เสียง ชุด โรคหัวหด - mp3