Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ภาพกิจกรรม โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๗๙ รูป

ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒

โดยที่ มหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั่วประเทศ จำนวน ๖,๘๑๐ รูป โดยจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๗๙ รูป ระหว่างวันที่ ๒-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระยะเวลา ๑๕ วัน เพื่อให้พสกนิกรประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้พร้อมใจกันร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายเป็นราชสักการะแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์


ภาพกิจกรรมในโครงการฯ


วันพุธที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. พิธีปลงผมนาค ในโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์กลางจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์กลางอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ วัดดาวโด่ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์กลางอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ วัดประทุมคณาวาส อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์กลางอำเภออัมพวา ณ วัดประดู่ พระอารามหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด


วันพฤหัสบดีที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีบรรพชาอุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ศูนย์กลางอำเภอบางคนที ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม