Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของสำนักงาน ป.ป.ช.

สปอตโฆษณาภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" ของสำนักงาน ป.ป.ช.

กดเลือกหัวข้อเพื่อเข้าชม คลิปวิดีโอและสปอต

ภาพยนตร์โฆษณา ตอน ยกย่อง

 

ภาพยนตร์โฆษณา ตอน สนับสนุน

 

ภาพยนตร์โฆษณา ตอน โอกาส