Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

โครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางลักษมี รุจิระมานนท์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะและเจ้าหน้าที่วิศวกรไฟฟ้าจิตอาสา ดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้าบริเวณภายในอุโบสถและบริเวณศาลาวัด ตามโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วัดแม่น้ำ ต.บางขันแตก, วัดบางนางจีนกลาง ต.ท้ายหาด และวัดโพงพาง ต.บางขันแตก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)