Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

พิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓


วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๙.๓๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีเวียนเทียน ในงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์กลางจังหวัดสมุทรสงคราม ณ พระอุโบสถวัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมีพระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) เจ้าอาวาสวัดเกตการาม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระภิกษุ สามเณร และนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ : ขจรพรรณ (พศจ.สส.)
ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)