Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

จัดโครงการ "ฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19" ณ วัดช่องลม

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. คณะสงฆ์สมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ "ฝึกอบรมทำหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19" ณ วัดช่องลม ต.บ้านปรก อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม เพื่อให้คณะสงฆ์ทั้งจังหวัด สามารถทำหน้ากากอนามัยเพื่อใช้สำหรับพระภิกษุ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ที่มาทำบุญที่วัด

โดยพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความเมตตานุเคราะห์จาก พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน มี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นางสุนันทา การะเวก ผอ.กศน.สมุทรสงคราม น.ส.นิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัด และคณะ เข้าร่วมโครงการฯ และมีคณะวิทยากรจาก กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม มาบรรยายถวายความรู้ และสอนการทำหน้ากากอนามัย ซี่งมีพระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมโครงการจำนวน ๗๐ รูป

ในการนี้ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการจัดโครงการและทดลองทำหน้ากากอนามัยด้วยตัวเอง

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)