Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบเย็บมือทุกขั้นตอน ผ้า ๔ ชั้น ไม่ใช้จักร

วิธีทำหน้ากากอนามัยแบบเย็บมือทุกขั้นตอน ผ้า ๔ ชั้น ไม่ใช้จักร

สอนเย็บหน้ากากอนามัยผ้า 4 ชั้น แบบเย็บมือ ไม่ใช้จักร สามารถซักแล้วนำกลับมาใช้ได้ใหม่ DIY : How to Make Surgical Mask. Free Sewing Pattern for Beginner. Easy to make Face Mask. เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ฝึกเย็บผ้า ทำเพื่อใช้เองป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-๑๙