Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

มาตรการป้องกัน COVID 19

มาตรการป้องกัน COVID 19

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข รณรงค์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (HD) ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข