Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

การประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมี นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน พร้อมด้วยนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรสงคราม นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)