Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

โดยให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ ๑ และ ๒ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง

ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๕

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลดหนังสือประกาศ

พศจ.สส.