Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

แถลงสถานการณ์ COVID-19 วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ (พุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19)

แถลงสถานการณ์ COVID-19 วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดย นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19)