Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่ ต.ดอนมะโนรา เพื่อตรวจและติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน ร่วมด้วย ปลัด อบต.ดอนมะโนรา และกำนัน ลงพื้นที่ตลาดนัด ร้านจำหน่ายอาหาร กิจการค้าปลีก-ส่ง และร้านตัดผม/เสริมสวย ในเขตตำบลดอนมะโนรา เพื่อตรวจและติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และการแก้ไขปัญหาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบของศูนย์ COVID-19 จ.สมุทรสงคราม ซึ่งภาพรวมของการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

...

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)