Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดน้อยแสงจันทร์

วันอังคารที่ ๑๙ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดน้อยแสงจันทร์ ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสงคราม

โดยมี พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย พระครูวิธานกิจจาภิรม เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม พระครูปลัด รังสรรค์ ปภสฺสโร เจ้าอาวาสวัดน้อยแสงจันทร์ และตัวแทนคณะสงฆ์เขตอำเภอเมืองฯ พร้อมด้วย นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมด้วย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการและร่วมปลูกผักสวนครัว โดยจะนำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)