Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

โครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดทุ่งเศรษฐี

วันพุธที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เข้าร่วมโครงการพุทธเกษตร สู้วิกฤต COVID-19 ปลูกผักสวนครัว ปลอดสารพิษ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ณ วัดทุ่งเศรษฐี ต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยมี พระภาวนาวิสุทธิโสภณ จจ.สมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้วย พระครูพิศิษฎ์ประชานาถ รอง จอ.อัมพวา พระครูสมุห์คำนวณ ปริสุทฺโธ จต.วัดประดู่ และตัวแทนคณะสงฆ์เขตอำเภออัมพวา

พร้อมด้วย นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมด้วยผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน ร่วมเปิดโครงการและร่วมปลูกผักสวนครัว โดยจะนำผลผลิตที่ได้ไปแจกจ่าย ให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อไป

ในการนี้ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม นายอำเภอ และพัฒนาการจังหวัด ได้ร่วมปลูกต้นศรีมหาโพธิ์จากประเทศอินเดียด้วย

คลิกเพื่อดูภาพทั้งหมด

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)