Get Adobe Flash player

ผู้อำนวยการ พศจ.สส.

นายสมบัติ พิมพ์สอน
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม

Home

ลงพื้นที่เขตตำบลดอนมะโนรา ตรวจสอบและติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 และการแก้ไขปัญหาประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบของศูนย์ COVID-19

วันพุธที่ ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เขตตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที เพื่อสอบถามและติดตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 ของร้านตัดผม/เสริมสวย กิจการค้าปลีก-ส่ง และร้านจำหน่ายอาหาร

โดยมี นายสมบัติ พิมพ์สอน ผอ.พศจ.สมุทรสงคราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมด้วย ตัวแทนผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงพื้นที่ ซึ่งภาพรวมของการดำเนินกิจการต่างๆ เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

ภาพ/ข่าว : พลกฤษณ์ (พศจ.สส.)