ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์กลางจังหวัดสมุทรสงคราม ณ วัดเกตการาม พระอารามหลวง ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์กลางอำเภอเมืองฯ ณ วัดปากลัด ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์กลางอำเภออัมพวา ณ วัดสาธุชนาราม ตำบลบางแค อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ศูนย์กลางอำเภอบางคนที ณ วัดดอนมะโนรา ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

และวัดใกล้บ้าน

คณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศานา ฟังธรรม พิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ตักบาตรพระสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา เวียนเทียน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเฉลิมพระเกียรติฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ศูนย์กลางจังหวัดสมุทรสงคราม และศูนย์กลางอำเภอทุกอำเภอ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

 

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสมุทรสงครามร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ วัดศูนย์กลางจังหวัดสมุทรสงคราม ศูนย์กลางอำเภอ และวัดใกล้บ้าน