พศจ.สมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

          วันศุกร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางจิรประภา เอี่ยวเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ (โรงแรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นชุมชนภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมฯ รับฟังการการเสวนา บรรยาย และร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแผนปฏิบัติการภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชีวิตชายฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การท่องเที่ยว และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไป โดยมุ่งเน้นให้การท่องเที่ยวไทย เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นคุณค่า มีความสามารถในการปรับตัว เติบโตอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วม

---------------------------------------
ภาพ : วธ.สส./ข่าว : พศจ.สส


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 181,810