พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถีและถนนสาธารณะหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร

          วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมประชุมหารือเพื่อจัดระเบียบการตั้งร้านค้าบริเวณบาทวิถีและถนนสาธารณะหน้าวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อหารือแนวทางการจัดระเบียบร้านค้าให้เป็นระบบ ระเบียบ สวยงามสะอาดตา การจัดเก็บค่าเช่าร้านค้า ที่จอดรถ การจัดการขยะ การจัดระเบียบการจราจร เพื่อให้เกิดการคล่องตัว ลดการแออัด อีกทั้งเพื่อสร้างความประทับใจและรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาบริเวณตลาดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ตลาดร่มหุบ และวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว และแหล่งที่มีผู้คนเดินทางมาจำนวนมากแห่งหนึ่งของจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นจำนวนหนึ่งคณะ ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ตัวแทนวัด ตัวแทนผู้ประกอบการร้านค้า และตัวแทนหน่วยงานเป็นกลาง โดยมีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อหารือและกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายต่อไป

_________________________

ภาพ : ปชส.สส./พศจ.สส.


image รูปภาพ
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 257,146