จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า (ครั้งที่ ๔)

วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. จังหวัดสมุทรสงคราม โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามมติมหาเถรสมาคม (ครั้งที่ ๔) ณ วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

โดยมี พระครูประภัศร์วรพินิจ เจ้าคณะอำเภออัมพวา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม พร้อมด้วย คณะพระสังฆาธิการ และคณะสงฆ์จังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสมุทรสงคราม นางสาวศิริรัตน์ สุขภูติ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางสาวมาลินี สวยค้าข้าว ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการตุลาการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล เป็นจำนวนมาก


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 10,321