ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) 

 

ชื่อ-นามสกุล  นายณรงค์ ทรงอารมณ์
วัน เดือน ปี เกิด  วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๐๔

ประวัติการศึกษา 
สำเร็จการศึกษาระดับ ป.กศ.สูง วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร
ปริญญาตรี วิทยาลัยครูจังหวัดกำแพงเพชร
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการรับราชการ
พ.ศ.2527 เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนบ้านมอเจริญ ต.หินดาต อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2540 ผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์
พ.ศ.2542 ศึกษาธิการอำเภอกิ่งอำเภอวังเจ้า จ.ตาก
พ.ศ.2546 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต 2
พ.ศ.2547 ได้มารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2548 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย
พ.ศ.2551 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง
พ.ศ.2553 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก
พ.ศ.2554 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ.2560 ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา
พ.ศ.2560 ผู้ตรวจราชกรม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
พ.ศ.2561 รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (2)


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 44,742