ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๔)

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ

ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม (ครั้งที่ ๔)


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf บันทึกการร้องเรียน-แสดงความคิดเห็น.pdf |
pdf คำสั่งสำนักงานธนารักษ์ฯ ที่ 14-2564 แต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อข้อร้องเรียน.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404