ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

 ผู้บริหารจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

 

นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
นางสาวประภารัตน์ นาคผจญ
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

 


image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181