ประกาศรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด


ไฟล์เอกสารประกอบ
pdf 1-ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม.pdf |
pdf 2-รายละเอียดคุณลักษณะของการจัดจ้างเหมาบริการ.pdf |
pdf 3-ใบสมัคร.pdf |

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404