พศจ.สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗

          วันอังคารที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่จุดตรวจหลักและจุดบริการประชาชนตำบลวัดประดู่ เขตอำเภออัมพวา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติหน้าที่ และติดตามการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางบกและทางน้ำ ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๔ มกราคม ๒๕๖๗ โดยเหตุการณ์ทั่วไปเป็นปกติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261