พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) และจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันพฤหัสบดีที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และอนุกรรมการและเลขานุการ ฝ่ายจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลม (องค์จำลอง) และจัดสร้างวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระครูไพศาลกิจจาภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางช้าง รองเจ้าอาวาสวัดจุฬามณี เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ คณะกรรมการอำนวยการ ประธานอนุกรรมการทุกฝ่าย และเลขานุการฯ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการและติดตามผลการดำเนินงานในการจัดสร้างองค์หลวงพ่อบ้านแหลมจำลอง และวัตถุมงคลที่ระลึก ครบรอบ ๑๒๓ ปี จังหวัดสมุทรสงคราม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181