พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมสนันสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม นำโดย นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะฯ ร่วมมอบของขวัญและของรางวัล เพื่อสนันสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานไทร/ลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม และบริเวณลานจอดรถหลังศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (หลังใหม่) อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นางเสาวภาคย์ อ่อนสิงห์ เสมียนตราจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นตัวแทนรับมอบ โดยของขวัญและของรางวัลดังกล่าว ได้รับความอนุเคราะห์จากวัดลาดเป้ง อำเภอเมืองฯ และวัดจุฬามณี อำเภออัมพวา ร่วมสนับสนุน


image รูปภาพ
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,404