พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗

          วันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และหน่วยบริการจังหวัดสมุทรสงครามเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ครั้งที่ ๓ ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคา หมู่ที่ ๒ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอรรถพันธุ์ สงวนเสริมศรี ปลัดจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และประชาชนตำบลท่าคา เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีการออกหน่วยบริการประชาชนของส่วนราชการต่างๆ และมีการจัดเวทีรับทราบปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ พร้อมนำนโยบายสำคัญของรัฐบาล และของจังหวัดไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนอุปการะเด็กชนบท กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆ ที่มาร่วมให้บริการประชาชน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261