พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

          วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ พลตำรวจเอก พัชรวาท วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ในวันพุธที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการแก้มลิงทุ่งหิน ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องประชุมแม่กลอง ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,261