พศจ.สมุทรสงคราม ร่วมประชุมพิจารณาเสนอผู้ที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

          วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวฉันทณา โพธาราม ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอบุคคล องค์กร หน่วยงานที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดสมุทรสงคราม ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม (ธ) พร้อมด้วย พระมหาฉัตรชัย ถาวโร เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม แทนเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเข้ารับพระราชทาน "เสาเสมาธรรมจักร" จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพิจารณาคัดเลือกจากพุทธศาสนิกชน องค์กร หน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 788,181